foto wandeling


🞻 Afgelasting ledendag

Iedereen zag de bui al komen!
Zoals geschreven in het ledenblad, wordt, omwille van de verlenging van de maatregelen i.v.m. de bestrijding van het corona-virus en meer bepaald de sluiting van de café´s, de ledendag die op zaterdag 19 december voorzien was afgelast !
Andere gelegenheden om uw lidgeld te hernieuwen zijn voorzien (zie pagina 6 en 7 van het ledenblad).

🞻 Afgelasting wandelingen

Omwille van de nieuwe goedgekeurde maatregelen i.v.m. de bestrijding van het corona-virus worden alle officieel georganiseerde wandeltochten zeker tot 15 januari afgelast !