foto wandeling
Boswandeltocht

Zondag 14 mei

Startplaats: PC Ginderbuiten
Kapellestraat 90, 2400 Mol-Ginderbuiten

Afstanden: 5-8-13-17-20-24-26-33 km

Start tussen 7 en 15 uur

Inschrijfgeld leden: € 1,50; niet-leden: € 3,00


Wandeling over rustige en landelijke wegen, door bossen, langs velden en weiden. Het grootste gedeelte van het parcours is onverhard. Volgens de afstand kom je langs de Galbergen, de Oude Bleken en de 15 geklasseerde kapelletjes.


Werkelijke afstanden:
5,2 - 8,0 - 13,4 - 18,2 - 20,2 - 25,0 - 26,7 en 33,6 km


Start op 1,5 km van het station, ook bereikbaar vanuit station Mol via
centrumbus 1 Mol-Rauw
halte Ginderbuiten-Kerk op 200m van de start.

Beschrijving

De startplaats is het Parochiecentrum van Ginderbuiten.Ginderbuiten is een van de twaalf gehuchten van de gemeente Mol en ligt ten noordoosten van Mol-Centrum. Ginderbuiten is vooral bekend van de jaarlijkse lichtstoet die er elke derde zaterdag van september plaatsvindt. Dit is een optocht van met meer dan 100.000 gloeilampjes versierde wagens die door middel van mankracht worden voortgeduwd. De tocht vindt uiteraard plaats na het invallen van de duister.
Snel gaat de wandeling in de bossen van de Galbergen. Een stukje oer-Kempen dat haast onaangeroerd is gebleven en zeker het bewandelen overwaard.

Na een paar kilometer hebben we onze eerste splitsing, de 5 en 8 km gaan rechtdoor. Nog voor we de Galbergen verlaten gaat de 5 km rechts af en gaat over bospaadjes terug naar de start. De 8 km gaat verder richting Miramar. Miramar, een van de vele oude zandwinningsputten waar Mol rijk aan is. Miramar is bekend om zijn weekend- en zomerverblijven die gebouwd werden langs de boorden van een verlaten zandwinningsput, waar ook aan waterrecreatie gedaan wordt door de eigenaars.
Eerst passeren zij nog een Lourdersgrot in de Grotstraat. Over veldwegen zullen we later de 5 km vervoegen. Deze is geregistreerd als bouwkundig erfgoed. Ze is gemaakt van cement en werd in 1958 ingehuldigd. De grot bevat behalve een Mariabeeld een altaar.

Bij de eerste splitsing slaan de 13-17-20-24-26-33 km links af, waar we na het kruisen van de N18 en enkele kilometers stappen over veldwegen en bospaadjes Achterbos bereiken, en rustpost. Achterbos, een buurgehucht, bevindt zich in een bosrijk gebied dat, net als zijn bewoners, vaak vereeuwigd werd in de etsen en schilderijen van Jakob Smits (1855-1928) en diens leerling Dirk Baksteen (1886-1971). Beide kunstenaars zijn begraven op het kerkhof van Mol-Achterbos. Achterbos kende vanouds een kapel die gewijd was aan de Heilige Apollonia. In 1678 was er sprake van bedevaartgangers die naar Achterbos kwamen om van de tandpijn te genezen. De huidige bakstenen Sint-Apolloniakerk, waarvan de toren een zadeldak heeft, werd in 1932 gebouwd. Deze is ontwijd en doet nu dienst als opslagruimte voor MIN.

In Achterbos maakt de 20-24 en 33 km een lus en kunnen we er de 15 kapelletjes bewonderen. De '15 kapelletjes' zijn een uitbeelding van de vijftien staties van de Kruisweg van Jezus. Het betreft 14 kleine kapelletjes op rij, die in 1815 werden gebouwd door pater Helsen van Geel, met medewerking van de bewoners van Achterbos. Het vijftiende kapelletje is al ouder en stamt uit de 18e eeuw. De kapelletjes bevinden zich in een naaldbosgebied van 19 ha dat deel uitmaakt van de Kempense duinengordel. Dit gebied, dat vroeger in particuliere handen was, is tegenwoordig eigendom van de vzw Kempens Landschap.

Na voldoende rust en eventueel de lus genomen te hebben gaan al de afstanden gezamelijk verder.

Doch niet voor lang, de 13-20 km gaan hun eigen weg, richting Donk. De 17-24-26-33 km slaan op de splitsing links af om na enkele grote stappen onze volgende rustpost op te zoeken.

Vrije rustpost 'Golf Club Nuclea Mol', wordt door hen zelf uitgebaat. Maar laat u hierdoor niet afschrikken, het zijn er democratische prijzen met een vriendelijke bediening.

De 26 en 33 km maken hier nog eens een lus door de Oude Bleken, waar waarschijnlijk reeds heel wat voorjaarsbloemen zullen bloeien.

We verlaten de rustpost om even verder de tochtgenoten van de 13 en 20 km tegen te komen. Zo bereiken we samen de Donk. De stichting van de Donk, omstreeks 1900, wordt toegeschreven aan Emiel Becquaert (Dessel, 1865 – Donk, 1932) eigenaar van de SCR (Sablières et Carrières Réunies nu Sibelco), in samenwerking met de pastoor van Achterbos. Hij liet een kerk bouwen en dankzij Emiel Becquaert had het gehucht al redelijk snel een basisschool en later een kleuterschool.

Na de N18 terug gekruist te hebben sluiten we aan bij de 8 km aan de Miramar en even later aan de 5 km.

Enkel een noodzakelijke doorsteek heeft ons tot nu toe gedwongen, bospaadjes, veldwegen en bossen te verlaten, wees gerust dat blijft zo tot we terug de start bereiken.